PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
Akatemia

Ulkoiset tietovarannot

Liittyy artikkeliin:

Joskus käsittelemme asiakkaan hallinnoimia, ns. ulkoisia tietoja. On tärkeää mm. tiedostaa, miksi ja mitä tietoja tarvitsemme oman toimintamme tueksi ja mitä näiden käsittelystä olemme rekisterinpitäjän kanssa sopineet.

Huom.! Teidän itse tarjoamanne tuotteet käsitellään Tietosuojamallissa erikseen, kohdassa Tarjotut tuotteet -> Tuotteet. Näissä tilanteissa teillä on enemmän vastuuta esim. teknisistä turvallisuustoimenpiteistä (kuten lokit ja varmuuskopiointi).

Ulkoiset tiedot ovat toisen organisaation hallinnoimia tietoja, joita me aktiivisesti käsittelemme toiminnassamme.

Esimerkkejä ulkoisista tiedoista

  • Logistiikkayritys käsittelee potilasrekisterin tietoja kuljetuspalvelunsa toteuttamiseen
  • Puhelinmyyntiyritys suorittaa kontaktointia tilaajan asiakasrekisterin perusteella
  • Tilitoimisto suorittaa palkanmaksun asiakkaan välittämien tietojen perusteella

Ulkoisten tietojen läpikäynti Tietosuojamallissa

Mikäli ette käsittele voimakkaasti ulkoisia tietoja, tämä kohta voi jäädä pienelle painoarvolle.

Tietosuojamalli auttaa sinua listaamaan ulkoiset tiedot ja käymään niille oleelliset asia läpi.

Kuka tietoja hallinnoi?

  • Nimeä kumppaniyritys, jonka kanssa on esimerkiksi huolehdittava sopimuksesta

Missä henkilötiedot sijaitsevat?

  • On tässäkin tilanteessa hyvä tiedostaa, ovatko henkilötiedot turvallisessa vai turvattomassa paikassa.

Kenen tietoja ulkoiset tiedot sisältävät?

Mitä henkilötietoryhmiä ulkoiset tiedot sisältävät?

Tähän artikkeliin liittyvät muut artikkelit

Sisältöä tulossa pian.