PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
Akatemia

Usein henkilötietojen käsittelyyn käytettävät ohjelmistot tuntuvat meille tutummilta ja luotetuimmilta "kumppaneilta", kuin niiden taustalla olevat palveluntarjoajat.

Ohjelmistot-kohdassa ei täydennetä Tietosuojamallissa suurta määrää dokumentaatiota, vaan ne toimivat enemmänkin auttamassa kumppaniorganisaatioiden tunnistamista. Näihin liittyvää dokumentaatiota tehdään kohdissa Käsittelijät ja Palveluprofiilit.

Organisaatioon kertyy helposti suuri määrä henkilötietoja sisältäviä ohjelmistoja, joiden tunnistaminen vaatii yhteistyötä eri yksiköiden välillä.

Esimerkkejä henkilötietojen käsittelyyn käytettävien ohjelmistojen kategorioista

  • Asiakashallinta / CRM
  • Viestintä
  • Tiedostohallinta
  • HR
  • Projektinhallinta
  • Jne.

Ohjelmistojen läpikäynti Tietosuojamallissa

Tietosuojamalli auttaa sinua listaamaan henkilötietojen käsittelyyn käyteyt tuotteet ja käymään läpi niille oleelliset asiat:

Kuka tuotetta tarjoaa?

  • Tuotteiden yksi tärkeimmistä rooleista on auttaa tunnistamaan palveluntarjoaja tuotteen taustalla

Mihin tarkoitukseen tuotetta käytetään?

  • Tuotekategoriat auttavat hahmottamaan, olemmeko saaneet huomioitua kaikki tuotteet

Mihin tuotteen toimittaja on sitoutunut?

Tähän artikkeliin liittyvät muut artikkelit

No items found.

Sisältöä tulossa pian.