PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
Akatemia

Omat IT-palvelut

Liittyy artikkeliin:
Omat IT-palvelut -osio on oleellisin henkilötietojen käsittelyyn suunniteltuja tuotteita kehittäville organisaatioille.

Omat IT-palvelut -osiossa listataan tarjottavat käsittelytuotteet ja määritellään näiden perustiedot.

Tuotteen alle ei kerätä kovin paljoa omaa sisältöä, mutta se toimii tärkeänä linkkinä yhdistäessään oikean palveluprofiilin ja yritysprofiilin tarjottuun tuotteeseen.

Omien IT-palvelujen läpikäynti Tietosuojamallissa

Tietosuojamalli auttaa sinua listaamaan henkilötietojen käsittelyyn tarjottavat tuotteet ja kerätään yhdeen niiden perustiedot, joita ovat mm.:

Mihin tarkoitukseen tuotetta käytetään? 

  • Valitse tuotteelle sopivimmat kategoriat
  • Kategoria voi auttaa asiakasta tunnistamaan tuotteesi

Ketkä hallinnoivat tietojaan tuotteen kautta?

  • Tuotteemme välityksellä henkilötietoja käsittelevät kumppanit ovat yleensä näkökulmastamme henkilötietojen käsittelijöitä
  • Tunnista tähän tuotteeseen liittyvät eri rekisterinpitäjät tai rekisterinpitäjäryhmät
  • Sisältöjä täydennetään kohdassa Rekisterinpitäjät

Mitä lokeja henkilötietojen käsittelystä syntyy?

  • Yksi palveluntarjoajan tärkeistä huolehdittavista asioista ovat henkilötietojen käsittelystä syntyvät lokit
  • Näiden sisältöjä tarkennetaan kohdassa Käsittelijävastuut

Kuinka tuote toimitetaan?

  • Tuotteen toimittamiseen liittyvät sitoumukset voivat vaihdella riippuen toimitustavasta (SaaS, On-premises, jne.), vaikka itse tuote pysyisi samana
  • Palveluprofiili sisältää näitä toimitustapariippuvaisia käytäntöjä, yritysprofiili yleisempiä käytäntöjä
  • Linkitä toimitustavat, jotka ovat mahdollisia tälle tuotteelle

Sisältöä tulossa pian.