Akatemia on korvattu tuoreemmalla sisällöllä

Tämä sivusto ja sen sisältö on vanhentunut. Tiimimme tuottaa edelleen viikottain monipuolista tuoretta sisältöä digiturvan johtamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyen Digiturvamalli.fi-sivustolla osoitteessa https://digiturvamalli.fi/akatemia. Nähdään siellä! 👋

Siirry uudistuneeseen Akatemiaan >>
PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
Akatemia

Yhteenveto - Tietosuoja

Liittyy artikkeliin:

Tietojen käyttö -kategoriassa kuvataan tietojen hyödyntämistä ja käyttötarkoituksia.

Rekisterit

Henkilötietojen käsittelyn ytimessä ovat "loogiset rekisterit", joiden tasolta myös käsittelystä pitää viestiä. Esimerkiksi asiakasrekisteri on yleinen henkilötietorekisteri, jonka sisältämillä henkilötiedoilla on yhdistävä tekijä (asiakassuhde), vaikka rekisterin taustalla voi olla useita tietojärjestelmiä ja tiedoilla monia eri käyttötarkoituksia.

Lue tarkemmin rekistereistä >>

Rekistereihin liittyvät muut artikkelit

Lue tietojen vastaanottajista (luovuttaminen) >>

Lue tietojen hävitysprosessit >>

Lue suostumukset >>

Lue oikeutetut edut >>

Lue kumppanien palveluprofiileista >>

Tietojen käyttötarkoitukset

Henkilötiedot ovat hallussamme joitain tarkoituksia varten. Meidän pitää pystyä osoittamaan, että nämä tarkoitukset ovat laillisia. Henkilötietoja voidaan käyttää laskutukseen, palkan maksamiseen, etämyynnin suorittamiseen, asiakkaiden profilointiin, tutkimuksen tekemiseen tai monenlaisiin muihin tarkoituksiin. Tarkoituksella on aina oltava oikeusperuste, joka oikeuttaa meidät käsittelyyn.

Lue tarkemmin käsittelytarkoituksista >>

Henkilötietojen käsittelijät

Harva organisaatio suorittaa henkilötietojen käsittelyä yksin, vaan tärkeässä roolissa ovat tietoja käsittelevät kumppanit. Käsittelijöitä ovat mm. pilvipalvelua ylläpitävä IT-kumppani tai asiakasrekisterimme henkilötietoja hyödyntävä myyntikumppani.

Lue tarkemmin käsittelijöistä >>

Tietosuojakäytännöt

Tietosuojakäytännöt ovat organisaation päättämiä toimintatapoja, joiden avulla parannetaan henkilötietojen käsittelyn oikeaoppisuutta ja turvallisuutta.

Lue tarkemmin tietosuojakäytännöistä >>

Tietosuojariskit

Rekisterinpitäjän vastuu turvallisesta henkilötietojen käsittelystä edellyttää merkittävien riskien tunnistamista ja niitä hallitsevien toimenpiteiden pohtimista.

Lue tarkemmin tietosuojariskien käsittelystä >>

Vaikutustenarvioinnit

Vaikutustenarvioinnissa tehdään määrätietoinen analyysi, jossa tutkitaan henkilötietojen käsittelyä monesta eri näkökulmasta, tunnistetaan riskejä ja luodaan niitä hallitsevia turvallisuustoimenpiteitä.

Lue tarkemmin vaikutustenarvioinneista >>

Tähän artikkeliin liittyvät muut artikkelit

No items found.

Sisältöä tulossa pian.