PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
PYSY KÄRRYILLÄ DIGITURVA-ASIOISTA
Akatemia

Dokumentaatio: Tietoturva

Tietoturvalla tarkoitetaan käytäntöjä, joilla huolehditaan tiedon luottamuksellisuudesta. Tärkeimpiä osa-alueita ovat mm. pääsynhallinta, salauskäytännöt, ohjeistus ja koulutus, varmuuskopiointi sekä käytön valvonta.